Tekstit

 Jo yhdeksännen kerran kokoonnuttiin laulamaan, soittamaan, kuuntelemaan musiikkia ja jutustelemaan oman mielimusiikin äärelle Laulu Liikuttaa - ryhmässä. Tällä kerralla oli hienoa, kun pystyi ammentamaan prosessin aikana nousseista lauluista juonen toivottujen laulujen ympärille. Laulut nostivat esille muistoja samalla kun elettiin vahvasti juuri tätä hetkeä marraskuisena torstai-iltapäivänä. Ryhmän toisiin jäseniin otettiin kontaktia ja syntyi kokemus onnistumisesta ja osaamisesta: "Miten ihmeessä minä nämä kaikki laulut muistan näin hyvin", on noussut vakiokommentiksi ryhmässä. Parilla kerralla on soitettu rytmisoittimia ja pidettiin myös tanssit - talosta löytyi kiireisen arjen keskeltä tanssittajia. Laulu Liikuttaa - koulutus on nyt tutkailtavana Eino Roiha - instituutin sivuilla ja tulevana viikonloppuna esittelemme, Jonna Ortju ja minä, hankkeen sisältöjä ja avattua vuonna 2024 toteutettavaa koulutusta. Paljon siis tapahtuu juuri nyt!
Kuva
  Ryhmä on jatkanut toimintaansa lokakuussa Iltatähdessä, Laulu Liikuttaa - koulutussuunnitelmat ovat edenneet ja posterin teko Musiikkiterapiaseminaaria varten on kiivaimmillaan. Joihinkin uusiin hyvinvointialueisiin on jo otettu tunnustelevia yhteydenottoja. Kiinnostusta ikäihmisten kanssa työskentelevien hoitajien/ohjaajien kouluttamiseen musiikin käyttöön hoitotyössä näyttää olevan.   Ryhmän kuudennen tapaamisen jälkeen palaveerattiin. Mukana olivat ryhmän ohjaajat, ryhmässä mukana olleita hoitajia, palveluvastaava Jaana Tolmunen ja ikääntyneiden asumispalveluiden läntisen alueen palvelupäällikkö Mai-Stiina Lampinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Mai-Stiina oli myös mukana ryhmässä seuraamassa miten lauluja laulettiin yhdessä, miten laulut valittiin, mitkä laulut kuunneltiin ja miten jokainen sai olla mukana ryhmässä omalla tavallaan. Yhdessä totesimme, miten tärkeää tällainen aktivoiva ja yksilöllisesti mukanaolijat huomioiva toiminta on ja miten mukava olisi tarjota sitä vaikk

Mikä on Laulu Liikuttaa, (E)Motion in Song® – toimintamalli ja mikä on RAI: toimintamallin lähtökohdista ja mallin nykytilanteesta

  RAI-järjestelmä ikäihmisten toimintakyvyn muutosten tunnistamisen ja musiikkitoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin työvälineenä pitkäaikaishoidon osastoilla toteutetuissa musiikkiterapeuttisissa Laulu Liikuttaa, (E)Motion in Song ® – ryhmissä Laulu Liikuttaa, (E)Motion in Song ® – toimintamallilla on tehty musiikkiryhmiä Keski-Suomessa nyt 10 vuoden ajan. Musiikkiryhmät on tehty ikääntyneiden pitkäaikaishoidon osastoilla, jossa ikäihmiset asuvat, saavat hoitoa ja kuntoutusta. Toimintaa on rahoittanut Taiteen Edistämiskeskus ja sittemmin Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue. Hankkeen ovat kehittäneet musiikkiterapeutti ja ikääntyneiden musiikkiterapiasta väitellyt Merja Niemelä ja musiikkiterapeutti Sanna Helén. Hankkeeseen ovat osallistuneet koulutettavina myös Eino Roiha – instituutin musiikkiterapiaopiskelijat Anu Ahonen, Karita Kivistö ja Jonna Ortju. Valmistuttuaan musiikkiterapeutiksi Jonna Ortju on edelleen mukana toteuttamassa hankkeen ryhmiä ikäihmisille yhdes

Laulu Liikuttaa - ryhmän ensimmäinen kokoontumiskerta

Ja niin päästiin aloittamaan! 11 hengen ryhmä oli jo odottamassa meitä ohjaajia hienosti puoliympyrämuodostelmaan aseteltuna, kun meidät ohjattiin ulko-ovelta oikeaan paikkaan talossa. Hoitajat olivat tehneet ison työn tuodessaan ryhmään valitut osallistujat paikalle. Mukana oli 5 meille ennestään tuttua ja 6 uutta asukasta. Kävimme tervehtimässä aiemmin toteutuneista ryhmistä tutut ryhmän jäsenet iloisina jälleennäkemisestä ja asettauduimme muodostelmaan siten, että syntyi hyvä katsekontakti kaikkiin. Kävimme läpi kaikkien nimet mukana olleen hoitajan avustuksella. Sama hoitaja osallistuu joka ryhmäkerralle ja vaihdamme ajatuksia ryhmäkerran tapahtumista hänen kanssaan kerran jälkeen. Minä, Merja, kaivelen kitaran kotelostaan, mistä päästään heti juttelemaan "Kirstin" kanssa. Esittelen myös Landolani samalla kun toinen ohjaaja, Jonna, asettautuu kirjaamaan havainnot kokoontumiskerran tapahtumista Laulu Liikuttaa - seurantalomakkeelle. Kerromme, että tarkoituksena olisi laula
Laulu Liikuttaa - ryhmän valmistelu: Hoitoyksikön kanssa on sovittu aikataulu Laulu Liikuttaa -ryhmän toteuttamiseksi syksyn 2023 aikana. Kokoonnumme kymmenen kertaa torstaisin (syyslomaviikkoa lukuun ottamatta) noin tunnin kerrallaan. Aikataulutus on soviteltu Iltatähden aikatauluihin sopivaksi siten, että se ei mene päällekkäin muiden toimintojen kanssa (ruokailut, kahvit, aamu- ja iltavuorojen vaihdot yms). Iltatähdessä mietitään nyt ryhmän kokoonpanoa. Toiveena on ollut, että ainakin joitakin aiemmin mukana olleita olisi mukana nytkin, jolloin saadaan pitkä jakso elämää toimintakyvyn muutosten tarkasteluun. Lähtökohtana on ollut kognitiotaso eli CPS: ryhmään toivotaan osallistujia, joiden CPS on 3 tai 4 (asteikolla 1-6) eli henkilöitä joilla muistitoiminnoissa on heikennystä jonkin verran. Lisäksi toiveena on, että RAI - hoito- ja palvelusuunnitelman teko ajoittuisi kesään/alkusyksyyn, jolloin seuraava suunnitelma tehtäisiin vuodenvaihteessa/vuoden 2024 alussa. Näin muutoksia toimi
Laulu Liikuttaa - ryhmät saavat jatkoa tulevalla viikolla, kun pääsemme jatkamaan Korpilahden Iltatähdessä. Iltatähdessä jatkoa saa ikäihmisten pitkäaikaisasumisessa toteutettava ryhmä jo kolmannen kerran. Tulokset ovat olleet hyviä ja jatkoa on toivottu! Ensimmäinen Laulu Liikuttaa - ryhmä tehtiin jo 10 vuotta sitten. Yhteistyökumppanina on alusta asti ollut Jyväskylän kaupunki ja nykyisin siis Keski-Suomen hyvinvointialue. Rahoitusta on saatu Taiteen Edistämiskeskukselta ja Jyväskylän kaupungilta. Kymmenen vuotta sitten alettiin luoda toimintamallia, jolla toteutetaan pitkäaikaista, laadukasta ja arvioitua kulttuuritoimintaa ikäihmisten palveluasumiseen. Tavoitteena on ollut luoda hyvinvointia ja elämänlaatua palveluasumisen arjen keskelle, sekä asukkaille että hoitohenkilökunnalle. Mallin luomisen ovat aloittaneet musiikkiterapeutti ja musiikkiterapiasta väitellyt Merja Niemelä ja musiikkiterapeutti Sanna Helén. Sittemmin hankkeessa ovat tehneet harjoittelujaksoja Eino Roiha - sääti